Nostalgia

"Niityllä"

"Pyykillä"

"Humman selässä"

Sama kuva kuin ylempänä.

"Maalaisidylli"